Zadatek 100 zł

Zadatek 100 zł

100.00 

Zadatek na poczet wykonywanych usług

Kategoria:

Opis

Zadatek na poczet wykonywanych usług.

W celu potwierdzenia umówionego terminu należy wcześniej wpłacić zadatek stanowiący ok. 30% całkowitej ceny zabiegu. W przypadku rezerwacji na podstawie vouchera prezentowego zadatek stanowi część tego vouchera.

Niepojawienie się na zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie wizyty na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem skutkuje utraceniem ww. zadatku/części kwoty z vouchera podarunkowego.